lunes, 9 de enero de 2012

Valoració de l'inici de la construcció del meu ple

El món de les TIC és tan ampli que per a mi sempre ha simbolitzat un obstacle a superar. Vaig arribar a aquesta classe per casualitat i he intentat fer front al repte de construir, o millor dit, començar a construir el meu PLE. Mitjançant diverses eines (bloc, delicious, twitter, about me, wikispaces, google docs) comparteixo els meus coneixements i m'enriqueixo dels coneixements dels altres.

Sóc conscient del treball personal (participació en les classes), del treball en petit grup (webquest) i de les presentacions dels meus companys (projecte interdisciplinari, educació a través de les emocions i de les TIC, glogster i el photopeach, moodle i dipity, voicethread, wordPress, webquest i la blogosfera).

Ara cal continuar la tasca començada, enriquint-me cada dia més del coneixement que trobem a la xarxa i sabent seleccionar aquella informació i aquells autors que ens ajuden a consolidar grans aprenentatges.

Ecologia d'aprenentatge

La ecología del aprendizaje se describe en los siguientes puntos:

Es un todo integrado
Es un proceso de continua construcción, deconstrucción y reconstrucción
Es una actividad social y dialógica
Caracteriza individuos y entidades sociales
Es la condición que permite interactuar con el cambio de manera constructiva, reconociendo la complejidad del mundo.Informació extreta de:
http://edurec.wordpress.com/2009/05/28/vision-de-una-ecologia-del-aprendizaje/
amb data del 27/09/11

Quines són les necessitats de l'ecologia d'aprenentatge?
Aprenentatge / coneixement és més que el contingut estàtic, és dinàmic, viu i està en constant evolució. Dins d'una ecologia, un ambient d'intercanvi de coneixements ha de tenir els següents components:

Informal, no estructurat. El sistema no hauria de definir l'aprenentatge i la discussió que succeeix. El sistema ha de ser prou flexible com per permetre als participants crear d'acord a les seves necessitats.
Eina rica - moltes oportunitats perquè els usuaris dialogin i es connectin.
La consistència i el temps. Noves comunitats, projectes i idees comencen amb molt bombo i promoció i després s'esvaeixen a poc a poc. Per crear una ecologia d'intercanvi de coneixements, els participants necessiten veure un entorn de constant evolució.
Confiança. D'alt contacte, social (cara a cara o en línia) és necessària per fomentar un sentit de confiança i comoditat. Entorns segurs i protegits són fonamentals per al desenvolupament de la confiança.
Senzillesa. Mètodes senzills, de treball social efectius. La selecció d'eines i la creació de l'estructura de la comunitat ha de reflectir aquesta necessitat de simplicitat.
Descentralitzada, impulsada, en connexió ... en comparació amb el centralitzat, gestionat i aïllat.
Alt grau de tolerància per a l'experimentació i el fracàs


Informació extreta:
http://www.elearnspace.org/Articles/learning_communities.htm
data 27/09/11

Un cas de superació i admiració!SOUFIAN: OPTIMISME CRU BASAT EN FETS REALS

Carles Capdevila | Actualitzada el 04/01/2012 00:00

La història de Soufian que va emetre dilluns TV3 ha estat aplaudida pel coratge i el somriure encomanadís d'entusiasme del nen, per la integració i pel català de la mare, perquè lluïa les virtuts de la nostra escola i sanitat i dels seus professionals, perquè posava en valor la televisió pública, per l'actitud humil de Messi en dir que l'admirava, perquè emocionava i engrescava alhora.

jueves, 22 de diciembre de 2011

WEBQUEST


El darrer mes a la classe de TIC hem presentat diversos recursos/eines. El meu grup, format pel Jaime Pérez i l'Albert Borràs, ha presentat les Webquest.


La nostra presentació és va dividir en tres parts:


Durant la primera part vam mostrar dues webquest amb la intenció d'extreure algunes de les característiques principals de les webquest.
Per aprofundir en el tema vam voler contactar amb una mestra que ha treballat amb webquest a l'aula i a més ella mateixa había creat alguna. Estem molt agraïts ja que ens va facilitar detalls de la seva experiència que vam poder compartir amb els nostres companys.

La part principal la vam dedicar a mostrar la webquest que haviem preparat nosaltres. La webquest proposava una activitat que tots van realitzar amb éxit i vam poder compartir. Destaco d'aquesta part les aportacions del mestre ja que ens va fer reflexionar sobre les mancances de la nostra webquest i va remarcar els usos didàctics de la webquest.

Finalment, vam fer una breu reflexió sobre els aspectes positius i negatius de l'ús de les webquest i van destacar el portal de la Comunitat Catalana de Webquest (WeQuestCat) on podem trobar moltes webquest de grans professionals del món de l'educació.

A continuació ús convido a visitar la webquest que vam crear, inclou una activitat amb el programa photoshop.

https://sites.google.com/site/udtic2011photoshop/

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Juntament amb el meu company, el Didier, hem elaborat aquest prezi per exposar-ho a l'assignatura de medi. L'objectiu es compartir amb els nostres companys de classe i les nostres mestres de medi la nostra sortida a la granja, que serà el punt de partida d'una unitat didàctica que estem elaborant.
És el segon prezi que fem i creiem que de mica en mica li trobem el sentit al programa tot i que cal millorar alguns aspectes.

martes, 1 de noviembre de 2011

Google and memory

Google s'ha convertit en una eina "gairebé imprescindible" en les nostres vides.http://www.onlinecolleges.net/2011/09/19/google-and-your-memory/

jueves, 27 de octubre de 2011

CAPÍTOL 2: Desplegament curricular de la competència digital per cicles i àrees.

En l'etapa d'educació primària s'intenta assolir unes bases fonamentades en l'autonomia, la responsabilitat, la participació i el compromís. L'ordenació dels ensenyaments d'aquesta etapa s'estableix a partir de vuit competències, una d'elles és la competència digital. Aquesta competència, molt vinculada a la competència del tractament de la informació, no és pròpia d'una àrea sinó que està present gairebé en totes. Dins d'aquesta competència trobem sis subcompetències: alfabetització digital, eines comunicatives, TAC, cerca i selecció d'informació i edició i publicació,les quals s'hauran d'anar assolint i avaluant.

Al llarg del capítol s'exemplifiquen propostes d'activitats didàctiques per cicles úitls per implementar la competència TIC a l'aula, totes elles comparteixen l'objectiu d'aconseguir que les tecnologies estiguin integrades en la tasca educativa.

Anàlisi de la competència digital per àrees:
TIC I LLENGUA: Les TIC afavoreixen l'accés a la informació i el seu tractament, amb la finalitat d'elaborar coneixement. La comprensió i l'anàlisi de textos audiovisuals són recursos que afavoreixen una lectura crítica i creativa.
TIC I MATEMÀTIQUES: Molta informació que rebem conté elements matemàtics (nombres, formes, mesures,...) expressats de manera diversa. Les TIC faciliten la interacció de l'alumnat amb l'àmbit matemàtic.
TIC I CONEIXEMENT DEL MEDI: A internet es trobem molts recursos (mapes, bases de dades...) per dur a terme diversos projectes. A més, es treballa la localització de la informació i l'obtenció i el tractament de les dades.
TIC I EDUCACIÓ ARTÍSTICA: Els recursos TIC per meten generar música, combinar sons, textos, imatges, fotografies, animacions, obrint possibilitats a l'experiència estètica.

Propostes metodològiques:
No n'hi ha prou de dotar les aules amb tecnologia, cal reflexionar sobre la manera d'ensenyar i d'aprendre. Caldrà, per tant, un mestre expert capaç d'adoptar el rol de mediador per facilitar que els alumnes desenvolupin el seu treball d'investigació, de processament de la informació, de pressa de decisions i d'autoevaluació.

WEBQUEST I CACERES DEL TRESOR: Metodologies de construcció del coneixement per treballar les diferents àrees i desenvolupar la competència digital.
Caceres del tresor: Activitat didàctica per cercar informació a internet perquè l'alumne adquireixi les habilitats relacionades amb les TIC. Permeten treballar la de continguts, respecten el ritme d'aprenentatge, no garanteixen el treball cooperatiu, ni la investigació, ni el desenvolupament de les capacitats cognitives.
Webquest: Proposta didàctica de recerca guiada. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques i prioritzen la construcció del coneixement. Predisposa l'alumne a treballar cooperativament i tenir una actitud activa i autònoma.

PROJECTES DE TREBALL: Permet abordar els aprenentatges de manera global, es parteix dels interessos dels alumnes, té en compte els coneixements previs, s'argumenten les decisions. De nou el mestre assumeix el rol de mediador, acompanyant el procés d'aprenentatge. És un bon plantejament per donar resposta a les necessitats educatives del segle XXI.