domingo, 18 de octubre de 2009

18.10.09

Les classes de COED avancen hi ja aprofundim més en matèria. Aquests darrers dies hem treballat a partir de textos de diferents autors: la competència lingüística, les quatre habilitats lingüístiques (llegir, escriure, parlar i escoltar) i les característiques del text/discurs. Sobre aquest últim punt cal destacar la nostra participació en la construcció dels apunts, ja que nosaltres a més d’aportar comentaris varen ser els protagonistes de la lectura del text que ens servia de referència.

Destaco molt positivament la oportunitat d’aprofitar les classes teòriques per aprofundir en la matèria, no obstant, les classes teòriques sovint resulten més feixugues i per aquesta raó es fa imprescindible que nosaltres ens hi sentim implicats per tal de mantenir la concentració en la classe.

Aquesta setmana també ha estat influenciada per les notes de la prova de català. Tot i que desde la facultat s’esperaven resultats molt baixos, personalment crec que la sorpresa no ha estat agradable i que ara cal posar remei a uns resultats que diuen molt de la nostra estada a l’escola de secundària

No hay comentarios: