domingo, 11 de octubre de 2009

Comunicació oral, escrita i digital

L’inici d’un nou curs suposa molts canvis, especialment si ens referim al primer curs d’una carrera universitària. Suposa un nou ritme d’estudis amb mestres nous, instal·lacions noves, noves formes d’organització i una llarga llista de novetats. No obstant, hi ha una novetat que és important destacar: la formació de grups de treballs, de companys de classe i possiblement futurs amics. Per aquest motiu considero que les dinàmiques que tindran lloc els primers mesos de classe facilitaran l’establiment de grups de persones amb les quals t’identifiques i et complementes tant de manera personal com a nivell acadèmic.

En una de les primeres sessions de COED varem practicar la descripció, la manera de plantejar el tema va ser molt interessant ja que ens va permetre apropar-nos alguns dels nostres companys a la vegada que treballàvem contingut de l’assignatura, llàstima que no donés temps per poder llegir alguna descripció més.

D’aquesta assignatura també m’agradaria destacar la varietat de mètodes diferents que estem fen servir per treballar la matèria. A part de l’activitat del primer dia, també m’agradaria destacar la forma d’anar construint els nostres apunts. Personalment he trobat més profitosa la manera de combinar diferents metodologies (lectura individual i extracció d’idees principals amb posterior comentaria a classe i l’aportació d’apunts per part de la mestra), d’aquesta manera treballem diferents habilitats i les classes es fan més amenes.

No hay comentarios: